Bemutatkozás

Dr. Csiky Miklós gyermekgyógyász, gyermekpszichiáter vagyok. 

Magyar szakember, aki itthon és külföldön több helyen képződtem és dolgoztam.

Szűkebb szakmámban a hiperaktivitás és figyelemzavar területén, valamint a velük gyakran együtt futó működészavarok terén mélyítettem el leginkább ismereteimet, és szereztem gyakorlati tapasztalatot.

Célom praxisomban korszerű tudományos és klinikai ismereteknek és irányelveknek megfelelő ADHD ellátás nyújtása, az ADHD-val érintett népesség életminőségének és sorsának jobbítása,

segíteni a hozzám fordulóknak az élet különböző területein megküzdeni nehézségeikkel.: túllépni rajtuk, ha pedig az kell, a lehető legjobb módon hordozni őket. 
Segíteni abban, hogy megismerjék erősségeiket és gyengeségeiket, ezt a tudást hatékonyan tudják használni céljaik elérésére, és ez úton életük boldogabb és teljesebb legyen.

Tanulmányaimat a Marosvásárhelyen,  Pannonhalmán, Budapesten, Rómában és Edinburgh-ban végeztem.

Orvosként a Semmelweis egyetem II. Női Klinikájának Koraszülött Intenzív Centrumában kezdtem, három év után a klinikáról a Peter Cerny Koraszülött Mentőhöz, majd a Magyar Református Egyház Bethesda Gyermekkórházába mentem dolgozni, itt szereztem meg gyermekgyógyász szakképesítésemet.

Közben voltam ösztöndíjas a Leuveni Katolikus Egyetemen, tanulmányoztam a holland egészségügyi ellátórendszert, utána szereztem egy másod-diplomát a Lateráni Egyetemen, Rómában párkapcsolat, házasság és család témában.
Hat évet dolgoztam a minőségfejlesztés területén az SGS keretein belül.

Két és fél év Róma után gyermek és ifjúsági pszichiáterré képződtem a Vadaskertben, Dr. Fohn Mártánál, Dr. Németh Attila felnőtt osztályán, ill. a Bethesdában. 2001-ben szereztem meg ezt a szakvizsgámat.

Az emberekkel való foglalkozást még egyetemistaként kezdtem, a telefonos krízis intervencióban, erre az alapra épült aztán a pszichodráma, pár és családterápia, videó-tréning, motivációs interjú, és végül a coaching.

Több kiváló szakemberrel dolgozhattam együtt, néhányuktól személyes segítséget is kaphattam.

Oktattam egyetemistákat, egészségügyi szakiskolásokat, nappali és posztgraduális kurzusokon több intézményben és több szakterületen (pszichopatológia, gyermekpszichiátria, szociál-pszichológia, pasztorál-pszichológia). Néhány évig emellett tréninggel és coaching-gal is foglalkoztam.

Az itthon kezdett munkás évek négy és fél éven át Skóciában folytatódtak, ahol három megye, három Gyermek Mentálhigiéniás Szolgálatában, multi-diszciplináris teamek élén, vezető szakemberként kamatoztathattam és tovább fejleszthettem itthoni tapasztalataimat, az általános gyermekpszichiátriai ellátás területén. Új megoldásokat, új rendszereket, új szemléletmódot tanultam.

Közben új szakmával bővült a felnőttekkel való foglalkozásom területe.
Egyrészt Stratégiás Intervenciós Coachingot tanultam (Anthony Robbins-tól & Cloe Madanes-től), másrészt az Edinburgh-i Queen Margaret Egyetemen szereztem még egy Master diplomát Clinical Leadership, azaz eü. vezetői szakirányon.